top of page

pracownia | studio

 
​​mgr inż. arch. Piotr Kluj

Główny architekt oraz założyciel pracowni "KLUJ studio" (dawna nazwa "KLUJ architekci"). Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Studia ukończone z wyróżnieniem w roku 2007. Kariera zawodowa rozpoczęta w 2005 roku. Założyciel pracowni projektowej o nazwie "KILKORO architekci", którą prowadził wraz ze wspólnikiem od 2009 roku do rozwiązania grupy w 2013 roku. Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Członek IARP (Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej) oraz SARP (Stowarzyszenia Architektów Polskich).

Head architect and founder of 'KLUJ studio' (old name of studio: 'KLUJ architekci"). Studied architecture at the Poznan University of Technology. Graduated with honors in 2007. Started his professional career in 2005. Founder of the design studio 'KILKORO architekci', which he ran with a partner from 2009 till it's closure in 2013. Building qualifications in architectural specialty for designing and managing construction works without restrictions. Member of IARP and the Association of Polish Architects SARP.

bottom of page