top of page

hotHel - boutique hotel

lokalizacja | location: Hel, Polska | Hel Peninsula, Poland

powierzchnia użytkowa | floor space: 218,90 m2

inwestor | investor: hotHel

projekt | project: 2015

architektura | architecture: Piotr Kluj, Marta Borzeszkowska

konstrukcja | construction: Jakub Fellmann, Maciej Miszczyk, Krzysztof Matejko

instalacje | instalations: Joanna Małecka, Marcin Spychalski, Marek Jerzyński

realizacja | realization: 2017-2019

fotografie | photos: Norbert Banaszyk

publikacje | publications: Murator 01.2018

                                            www.archiweb.cz

                                            www.archinea.pl

                                            Architektura&Biznes

                                            www.sztuka-architektury.pl

                                            www.ideadomu.pl

                                            www.archello.com

                                            www.vogue.pl

       Hel to miasto położone w Polsce, na cyplu Mierzei Helskiej nad Morzem Bałtyckim. Znajduje się tutaj kąpielisko nadmorskie, przystań rybacka oraz jachtowa. W tej właśnie niewielkiej, ale jakże urokliwej miejscowości, uważanej za "początek Polski", powstał boutiqowy hotel o nazwie "hotHel".
        Obiekt położony jest przy głównej drodze biegnącej wzdłuż Mierzei Helskiej, w odległości ok. 1km od zatoki oraz 2km od linii brzegowej morza. Działka, na której stoi budynek to piaszczysta wydma z kilkoma drzewami charakterystycznymi dla tego regionu. Budynek znajduje się wzdłuż ulicy, przy której stoi kilka jednakowych budynków. Wielkości oraz kształty budynków określone zostały w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Plan ten określa linie w jakich należy sytuować nowe obiekty, wysokości budynków, kierunki i kąty nachylenia dachów oraz materiały i kolory jakie dopuszcza się do stosowania na elewacjach oraz dachach. To właśnie te regulacje porządkują zabudowę Helu wzdłuż ulicy Dworcowej. "hotHel" wyróżnia się jednak wśród pozostałych obiektów.  Jego dach oraz elewacje boczne pokryte są grafitową dachówką, a każdy z apartamentów posiada charakterystyczną białą loggię.
        Obiekt ma trzy kondygnacje, na których znajduje się pięć apartamentów o różnej wielkości. Każdy z nich posiada wspomnianą wcześniej loggię, która jest miejscem gdzie można posiedzieć i zjeść posiłek. Obudowanie balkonów ścianami oraz ich zadaszenie ma na celu ochronę przed nadmorskim wiatrem, daje przyjemny cień oraz zapobiega przegrzewaniu się budynku w upalne dni. Poprzez całkowite przeszklenie dostępu do loggi, wnętrza są bardzo jasne, ale bezpośrednie promienie słoneczne nie wpadają przez okna i nie nagrzewają pomieszczeń,a goście mają piękne widoki na pobliską przyrodę.
      W budynku każdy z apartamentów wyposażony jest we własną łazienkę z prysznicem oraz aneks kuchenny ze zlewem, płytą grzewczą, lodówką i zmywarką. W pokojach znajdują się wygodne sofy oraz łóżka. W "hotHelu" na parterze jest też część ogólnodostępna, gdzie można spędzić czas wspólnie z innymi gośćmi "hotelu". Część ta ma bezpośredni dostęp do działki, na której powierzchni pozostawiono żółty piasek charakterystyczny dla pobliskich wydm. Budynek został tak zlokalizowany, aby zachować możliwie największą ilość drzew, które dają cień na wspólnym tarasie. 
       Obiekt jest budynkiem całorocznym. Goście mogą tu wypoczywać o każdej porze roku – w zależności od upodobań. Niewątpliwym atutem "hotHelu" jest jego bliskość do rozległych, nieprzeludnionych plaż i do centrum urokliwego miasteczka, którego jedną z atrakcji stanowi znane w Polsce fokarium.   

     Hel is a city located in Poland, on the Hel Peninsula by the Baltic Sea. There is a seaside resort, a fishing and a yacht harbor. In this small, but very charming city, considered as 'the beginning of Poland', the boutique hotel called 'hotHel' was created. 
    The facility is located next to the main road running along the Hel Peninsula about 1 km from the bay and 2 km from the sea coastilne. The plot on which the building stands is a sandy dune with several trees characteristic of this region.The building is located along a street with several identical buildings. The sizes and shapes of buildings are defined in the local spatial development plan. This plan defines the lines in which new objects should be placed, building heights, roof  inclination directions and angles as well as materials and colors to be used on elevations and roofs. It is these regulations that arrange the buldings of Hel along the Dworcowa street. However 'hotHel' stands out among other facilities.  Its roof and side elevations are covered with graphite tiles, and each of the apartments has a characteristic white loggia.
     The building has three floors, on which there are five apartments of different sizes. Each of them has the previously mentioned loggia, which is a place where you can sit and eat a meal. Balcony enclosures with walls and their roofs are designed to protect against the coastal wind, furhermore they give a pleasant shade and prevent the building from overheating on hot days. Due to the entire glazing of the access to loggia, the interiors are pretty bright, but direct sunlight does not fall through the windows and does not heat the rooms, and guests have  beautiful views of the nearby nature.
     In the building each of the apartments is equipped with its own bathroom with a shower and a kitchenette with a sink, a hotplate, a fridge and a dishwasher. The rooms have comfortable sofas and beds. In 'hotHel' there is a public area on the ground floor, where you can spend some time with other guests of the hotel. This part has a direct access to the plot, on whose surface the yellow sand, characteristic for the nearby dunes, has been left. The building was located in such a way as to keep as many trees as possible, which give shade on the common terrace.
    The object is an all-year-round building. Guests can relax here in any time of the year – depending on their preferences. An undoubted advantage of the 'hotHel' is its proximity to the vast, uncrowded beaches and the centre of a charming city, of which one of the attractions is seal centre known in Poland.

bottom of page