top of page

dom za murem | house behind the wall

 

lokalizacja | location: Poznań, Polska | Poznan, Poland

pow. użytkowa | floor space: 305,15 m2

inwestor | investor: prywatny | private

projekt | project: 2014

architektura | architecture: Piotr Kluj, Marta Borzeszkowska

konstrukcja | construction: Jakub Fellmann, Maciej Miszczyk, Krzysztof Matejko

instalacje | instalations: Joanna Małecka, Marcin Spychalski, Marek Jerzyński

realizacja | realization: 2015-2017

generalny wykonawca | main constructor: KLUJ STUDIO sp. z o.o.

kierownik budowy | construction manager: Krzysztof Wolski

publikacje | publications: www.archinea.pl

                                            www.archinea.pl

                                            www.najlepszedomy.pl

          "Dom za murem” to wbrew pozorom dom otwarty na otoczenie. Mur nakreśla jedynie granicę pomiędzy strefą prywatną, a strefą ogólnodostępną. Pomysł zrodził się, gdy Inwestorzy stwierdzili, że fajnie będzie wysiadać z auta i przechodzić do domu suchą stopą bez konieczności parkowania w garażu. Postanowiliśmy więc cofnąć większą część bryły domu w głąb działki zostawiając nad podjazdem dach, który razem z niewielkimi fragmentami budynku pozwolił utrzymać obowiązującą linię zabudowy.

          Dach nad najważniejszym fragmentem budynku podniesiony został wyżej. Tą część domu przeszklono w całości zarówno od frontu jak i od ogrodu. Aby zapewnić intymność, przeszklenie zasłonięte zostało murem. Zajrzeć można do wnętrza dopiero po przekroczeniu jego granicy. W ogrodzie natomiast, na prośbę Inwestora, znalazło się duże oczko wodne, w kierunku którego otwiera się nie tylko strefa dzienna, ale również i nocna. Rozbicie budynku na poszczególne bryły odzwierciedla podział budynku na strefy funkcjonalne. Całość utrzymana została w bieli z dodatkiem ciemnego drewna oraz kamienia.

        Contrary to appearances, a house behind a wall is the house open to the surroundings. The wall delineates only the boundary between the private and the generally accessible zones. The idea arose when the Investors found that it would be nice to get out of a car and walk home ‘on a dry foot’ without the need to park in a garage. Therefore, we decided to move back the larger part of the house’s body farther into the plot, leaving a roof above the drive, which together with the small parts of the building allowed to maintain the existing line of development.

         The roof above the most important part of the building was elevated. This part of the house was glazed all over both from the front and the garden. To keep it private, the glazing was covered by the wall. One can peek inside only after crossing its boundary. In addition, on the Investor’s request, a big pond was placed in the garden, towards which both the day and night zones open. The division of the building to respective bodies reflects the division of the building to functional zones. The whole is in white with a tinge of dark wood and stone.

bottom of page