top of page

dom nietypowy | unusual house

lokalizacja | location: Skrzynki, Polska | Skrzynki, Poland

pow. użytkowa | floor space: 166,52 m2

pow. poddasza | attic area: 43,07 m2

inwestor | investor: prywatny | private

projekt | project: 2013

architektura | architecture: Piotr Kluj

konstrukcja | construction: Jakub Fellmann, Maciej Miszczyk, Krzysztof Matejko

instalacje | instalations: Iwona Woźniak, Tomasz Woźniak, Marek Jerzyński

realizacja | realization: 2014-2015

generalny wykonawca | main constructor: KLUJ STUDIO sp. z o.o.

kierownik budowy | construction manager: Krzysztof Wolski

publikacje | publications: www.bryla.pl

                                            www.archinea.pl

                                            www.najlepszedomy.pl

          Głównym założeniem projektu było stworzenie ekonomicznego zarówno w budowie jak i późniejszym użytkowaniu domu zaspokajającego potrzeby 4-osobowej rodziny. Inwestorzy przyszli do pracowni ze ściśle określonymi wymaganiami co do ilości i rodzaju pomieszczeń.

          Po ułożeniu funkcji budynku okazało się jednak, że dom nie mieści się w szerokości działki i aby zachować pierwotne założenia dotyczące powierzchni użytkowej należy budynek rozciąć i jedną jego część cofnąć. Przy okazji postanowiliśmy, iż wykorzystamy możliwości jakie daje plan zagospodarowania przestrzennego dotyczące wysokości budynku do stworzenia na poddaszu dodatkowej przestrzeni magazynowej, której w domu zawsze brakuje. Dodanie dodatkowej kubatury spowodowało, iż powstała nietypowa forma dachu dwuspadowego, która nadała budynkowi dynamiczny charakter.

         Chodź bryła budynku pozornie wydaje się skomplikowana to konstrukcja budynku jest bardzo prosta, a materiały i przyjęte rozwiązania takie jak np. materiały termoizolacyjne czy sposób osadzenia okien sprawiają, iż dom spełnia kryteria stawiane budynkom energooszczędnym.

          The main goal of the design was to create a house economic in both construction and maintenance, meeting the needs of a four person family. Investors came to the office with clear requirements concerning the number and type of rooms.

         After setting up all the functions it turned out the house does not fit the plot. To preserve the initial assumptions concerning the usable floor area we had to cut the building in half and move one part back. At the same time we decided to use the possibilities given by the development plan concerning the height of the building to create an additional storage room, always needed in a house. Adding additional space resulted in an untypical gabled roof, giving the building a dynamic character.

        Even though the form of the building may seem complicated the construction is in fact very simple. The chosen materials and technology, such as thermo insulation materials and window settlement make the house meet the criteria set for energy-efficient buildings.

bottom of page