top of page

dom z wycinanką | perforated house

lokalizacja | location: Poznań, Polska | Poznan, Poland

pow. użytkowa | floor space: 177,5 m2

inwestor | investor: prywatny | private

projekt | project: 2011

architektura | architecture: Piotr Kluj, Paweł Litwinowicz

konstrukcja | construction: Wacław Latawiec, Mieczysław Guść

realizacja | realization: 2012-2013

fotografie budynku | exterior photos: Jeremi Buczkowski

fotografie wnętrz | interior photos: Anna B. Gregorczyk

publikacje | publications: www.archiweb.cz

                                            www.archdaily.com

                                            www.architecturelab.net

                                            www.frameweb.com

                                            www.archirama.pl

                                            www.sztuka_architektury.pl

                                            www.homify.pl

                                            www.najlepszedomy.pl

                                            www.archinea.pl

        Pierwotnie dom był typowym budynkiem bliźniaczym jakie stawiano w Polsce w latach 70-tych. Inwestor kupując budynek od razu założył, iż dom zostanie przebudowany z uwagi na konieczność przystosowania go do swoich potrzeb.

        Z założenia budynek miał dostać formę bardzo współczesną. Jedyną rzeczą jaka się z tym kłóciła były stare, secesyjne meble, które kolekcjonował Inwestor w swoim poprzednim miejscu zamieszkania, a które bezwzględnie musiały zostać zaadaptowane w nowym. Dodatkowo konieczny był garaż na 2 samochody z wygodnym do niego wjazdem, wyjście do ogrodu bezpośrednio z salonu, który mieścił się na podwyższonym parterze oraz wejście do budynku od frontu, a nie z boku jak było do tej pory.

      Aby nadać budynkowi współczesnego charakteru całkowicie uproszczono bryłę nadając jej kształt prostego sześcianu pozbawionego jakichkolwiek balkonów czy wykuszy. Położenie domu w dość dalekiej odległości od linii frontowej działki dało możliwość stworzenia długiej, szerokiej rampy do garażu. Przy tej okazji pojawił się pomysł aby dostęp do parteru budynku uzyskać podobnie jak do garażu – również poprzez rampę, z tym, że ta miałaby otaczać budynek. Takie wyniesienie terenu rozwiązało problem bezpośredniego wyjścia z salonu do ogrodu oraz pozwoliło uniknąć budowania schodów zewnętrznych.

         Aby ulokować wejście do budynku w elewacji frontowej część parteru wysunięto niczym szuflada, co podzieliło rampę na wejściową oraz ogrodową – prywatną. Tym co dodatkowo odmieniło charakter domu to jego elewacje, które od strony frontowej oraz ogrodowej w dużej części przeszklono dając w ten sposób możliwość przejrzenia budynku na wylot. Do wykończenia nieprzeszklonych fragmentów użyto paneli fornirowanych naturalnym drewnem. Aby pomieszczenia sypialni oraz łazienki stały się bardziej intymne, w niektórych elementach wycięto wzór wycinanki i zakryto nimi okna. Kształty otworów wycinanki nawiązują do ornamentów roślinnych zaczerpniętych z secesyjnych mebli, które zgodnie z życzeniem Inwestora stały się częścią wyposażenia nowego domu. Owe ażurowe ornamenty, pojawiające się w zaledwie dwóch miejscach na elewacji domu, są zarazem jedyną jego dekoracją jak i jedynym połączeniem współczesnej bryły ze starymi secesyjnymi meblami.

        

           Originally, the building was an example of a typical semi-detached house, very popular in Poland in the 70's. Buying the house the Investor assumed that it will have to be rebuild to meet his needs.

           At first, the building was to become very contemporary in its shape. The only thing that clashed with the idea were the old, Art Nouveau furniture collected by the Investor in his previous apartment, which had to be adapted certainly in the new one. What is more, there was a need for a double garage with a convenient entry, an exit to the garden straight form he living room located on the elevated ground floor and also an entry from the front of the building, not from the side like it used to be.

           To give the building contemporary quality the shape was completely simplified and turned into a simple cube with no balconies and oriels whatsoever. The location of the house on the premises far away from the front line gave the possibility to create a long and wide ramp leading to the garage. On this occasion an idea appeared to design the same entry to the ground floor – also through a ramp but this one supposed to surround the house. This kind of elevation of the land solved to problem of the entry to the garden straight form the living room and also let us avoid building the external stairs.

           To locate the entrance to the house at the front of the building, a part of it was extended like a drawer, that actually divided the ramp into the entrance one and garden one – private. The thing that also changed the quality of the house is the elevation which was designed in such a way to see-through the house by adding a lot of glass in the front and the back of the building. To finish the unglazed parts the veneered panels in natural wood were used. Moreover, to give the bedroom and bathroom more intimacy in some elements there were the cut-outs created and they covered the windows. The shapes of the cut-outs correspond with the plants patterns on the old furniture, which according to the Investor’s wishes became the interior equipment of the new house. These openwork ornaments, visible only in two places on the house elevation, are at the same time its one and only decoration and also the only link between the contemporary cube and the Art Nouveau furniture.