top of page

biała dama | lady in white

lokalizacja | location: Poznań, Polska | Poznan, Poland

pow. użytkowa | floor space: 1 950,00 m2

projekt | project: 2009

architektura | architecture: Piotr Kluj, Jakub Adamiak

publikacje | publications: www.bryla.pl

                                            www.archimania.pl

                                            www.e-aranzacje.pl

         Kolor biały - symbol czystości, świeżości oraz elegancji - miał stać się znakiem rozpoznawalnym miejsca, wprowadzić nową jakość w rejonie starego miasta. Formalne przetworzenie historycznego wykusza zaowocowało stworzeniem nowej formy, będącej znakiem naszych czasów. Budynek, aby wpisać się w otoczenie rygorystycznie zachowuje horyzontalne podziały elewacji sąsiednich kamienic, które zrównoważone zostały nieregularnymi segmentami podziałów pionowych. Aby upamiętnić lokalizację jednej z czterech dawnych bram Poznania - Bramy Wodnej - na elewacji umieszczono panele z wyciętymi otworami dyskretnie nawiązującymi do motywu wody. Skojarzenie "Białej damy" z wodą ma przypomnieć mieszkańcom, że Poznań dawniej nierozerwalnie związany był z rzeką Wartą, która dziś została nieco zapomniana.

        Concept design for a corner of Garbary and Wodna streets is an attempt to fill in old city pattern with new architecture. White color - symbol of clearance, freshness and elegance - could be remarkable sign of this spot, bring new quality into the area of old city. Formal transformation of historical bay results with new form, sign of our times. To fit in neighborhood building strictly follows horizontal facade divisions of surrounding buildings, which were softened by uneven segments of vertical rhythm. To reflect location one out of four old Poznań city gates - 'Water Gate' - panels with water drop-like perforation were mounted to the elevation. Association of 'Lady in white' with water pretends to remind citizens, that Poznań was inseparably connected with Warta river, which has been nowadays forgotten.

bottom of page