top of page

inkubatory wysokich technologii | high technology office scheme

lokalizacja | location: Poznań, Polska | Poznan, Poland

pow. użytkowa | floor space: 4 915,00 m2

projekt | project: 2009

architektura | architecture: Piotr Kluj, Jakub Stroiński

            Budynek Inkubatorów Wysokich Technologii ma być budynkiem nowoczesnym, symbolizującym czasy nauki i postępu. Kolor biały podkreśla laboratoryjny charakter projektowanego obiektu. Jego konsekwentne użycie sprawia, iż budynek wraz z wyposażeniem stanowią jedność. Całe założenie oparte zostało na układzie liniowym, który dopasowuje się do kształtu działki, a wynika z funkcji budynku. Aby jednak nie tworzyć budynku "wagonowego", bryłę rozcięto oraz rozsunięto przez co stworzone zostały dwa dwukondygnacyjne budynki mieszczące w sobie odpowiednie wydziały - informatykę w jednej części oraz chemię i biotechnologię w drugiej. Oba budynki łączy parterowa część ogólnodostępna, na dachu której znajduje się zielony taras - część rekreacyjna mogącą służyć m.in. "przerwie na papierosa". Część tarasowa dostępna poprzez "zielone schody zewnętrzne" sprawia, iż komunikacja zewnętrzna możliwa jest bez konieczności wchodzenia do wnętrza budynku. Zielona wstęga, powstała w wyniku tego zabiegu, sprawia iż tereny zabudowy jednorodzinnej pokrytej bogatą zielenią od strony zachodniej płynnie łączą się z terenami dydaktycznymi (planowane przedszkole, gimnazjum i tereny sportowe) po stronie wschodniej.

           High Technology Office Scheme is supposed to be a modern building, a symbol of science and progress era. White colour underlines a laboratory character of the building; its consequential use unites the building itself and its equipment. The layout was based on a linear form adjusted to the parcel but resulting from the building's function. In order not to create one that resembles a 'wagon', the building has been cut and separated into two two-storey blocks housing different departments: computing science in one and chemistry with biotechnology in another. Both parts are connected by a general ground floor with a green terrace on the roof - a place for a smoking break or other activities. This part is easily accessible through 'green outdoor stairs' which make the exterior communication possible without entering the building. A green band originating from doing so connects smoothly a densly wooded housing area in the north with would-be education one (schools and sport facilities) in the east.

bottom of page